To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Spadkodawca sam może zadecydować, co komu zostawi

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy ważne są zastrzeżenia warunków

Czy zapisobierca odpowiada za długi spadkowe

Czy zapisobierca może stwierdzić nabycie spadku

Czy w każdym testamencie może być zapis windykacyjny

Czy możliwa jest zmiana stwierdzenia nabycia spadku

Czy wskazana osoba może nie otrzymać rzeczy

Czy zapisobierca odpowiada za wypłatę zachowku