To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak i po co można podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Wspólnicy spółki z o.o. chcą podwyższyć kapitał zakładowy z 5000 zł do 20 000 zł. Umowa spółki przewiduje maksymalną wysokość podwyższenia i jego termin. Czy do podwyższenia kapitału zakładowego konieczna jest zmiana umowy spółki?
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższyła kapitał zakładowy. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów. Czy wspólnicy muszą objąć nowe udziały?
- Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych spółki. Czy nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym wymagają objęcia przez wspólników?

Uzyskaj nawet 1,2 milion złotych dla swojej firmy