Zdzisław Patryk Galicki, radca prawny w kancelarii Bird & Bird

Tak. Zasady ładu korporacyjnego mogą, a nawet powinny być stosowanie w spółkach nienotowanych na giełdzie. Głównym powodem, dla którego warto wprowadzić zasady ładu korporacyjnego, jest konieczność rozdzielenia sfer zarządzania, nadzoru nad nim i własności danego przedsiębiorstwa. Szczególnie w małych firmach istotne jest zrozumienie, że spółka nie stanowi przedłużenia majątku osobistego jej właścicieli.

Wyjaśnijmy powody, dla których w praktyce wprowadzane są zasady ładu korporacyjnego w niewielkich spółkach. Otóż bardzo często jest to spowodowane chęcią wspólników wycofania się z codziennego zarządzania przedsiębiorstwem i przekazania odpowiedzialności wykonawczej w ręce zawodowych menedżerów.

Niekiedy zasady ładu korporacyjnego wprowadza się po to, żeby zwiększyć liczbę wspólników poprzez przyciągnięcie dodatkowych wewnętrznych inwestorów, takich jak przyjaciele lub członkowie rodziny.

Ważnym powodem wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego jest również zamiar dokonania zmian w strukturze kapitału spółki, związany z chęcią pozyskania finansowania z zewnątrz, zarówno od instytucjonalnych inwestorów branżowych, jak i od wyspecjalizowanych funduszy private equity, inwestujących w spółki nienotowane na giełdzie, które mają dobre wyniki i perspektywy. 

Takie spółki często mają ograniczone możliwości pozyskania funduszy niezbędnych dla ich dalszego rozwoju. Inwestorzy zewnętrzni niechętnie angażują w nie pieniądze, gdyż zdają sobie sprawę, że brak kontroli nad przedsiębiorstwem i solidarność wewnętrzna (rodzinna, przyjacielska) są często czynnikiem podwyższonego ryzyka.

Natomiast wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego pozwala zapobiec konfliktom interesów między właścicielami i zarządzającymi oraz daje potencjalnym inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa.