Czy konieczny jest akt notarialny

Współwłaściciele domu oraz działki chcieliby umownie znieść współwłasność. Czy w takim przypadku muszą sporządzić umowę przed notariuszem?

Czy każda umowa znosi współwłasność

Współwłaściciele kamienicy porozumieli się co do sposobu korzystania z nieruchomości. Sami w formie umowy ustalili, że każdemu z nich przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z 4 pokoi, natomiast wspólnie użytkują korytarz oraz podwórze. Czy podział taki prowadzi do zniesienia współwłasności działki i domu?

Czy sąd przymusi do zawarcia umowy

Trzej współwłaściciele działki zgodnie chcą znieść jej współwłasność. Zaproponowali więc umowę. Niestety na zaproponowany podział nie zgadza się czwarty współwłaściciel. Czy pozostali mogą go przymusić do zawarcia takiej umowy, np. na drodze sądowej?

Czy roszczenie się przedawnia

Od 25 lat współwłaściciele kamienicy nie znieśli współwłasności, teraz spadkobierca jednego z nich chce dokonać podziału i to na drodze sądowej. Czy nie jest już za późno na występowanie z takim żądaniem?

Czy można żądać konkretnego podziału

Współwłaściciel żąda przed sądem zniesienia współwłasności. Ma niewielki udział w nieruchomości, 1/10, a domaga się podziału budynku poprzez wydzielenie mu połowy jednego z pokoi. Czy może wystąpic z takim żądaniem?

Czy podział musi być dopuszczalny

Jeden ze współwłaścicieli chce podziału fizycznego, który wiąże się z dużą ingerencją w konstrukcje budynku, wymaga wybicia odrębnego wejścia wraz ze schodami oraz wybicia kilku ścian, w tym także ścian nośnych. Czy pozostali współwłaściciele mogą na to nie wyrazić zgody?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak skutecznie podzielić wspólną nieruchomość
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.