Czy trzeba podpisać akt notarialny

Spadkobiercami po zmarłej kobiecie jest jej mąż i dwoje dzieci. Do spadku należy dom. Spadkobiercy chcą umownie podzielić spadek. Czy do zawarcia umowy wystarczy zwykła forma pisemna?

Czy można umownie podzielić spadek

Po zmarłym ojcu spadek na podstawie ustawy odziedziczyło trzech synów. Wszyscy są zgodni co do sposobu podziału majątku spadkowego. Czy mogą w tym celu zawrzeć między sobą umowę o dział spadku?

Czy sąd może podzielić tylko część spadku

Spadkobiercy chcą podzielić spadek. Zdecydowali, że wystąpią z takim żądaniem do sądu, ponieważ ciężko im dojść do porozumienia co do sposobu podziału. Ponadto do końca nie jest jasne, czy samochód należał przed śmiercią do spadkodawcy. Czy możliwe jest, żeby sąd podzielił tylko część spadku?

Czy dział spadku może być nieskuteczny

Spadkobiercy zawarli umowę o dział spadku. Każdemu z nich przypadł jeden samochód. W momencie podpisywania umowy współspadkobiercy uważali, że samochody są sprawne. Później okazało się, że jeden z pojazdów nie nadaje się do użytku. Czy w takim przypadku dział spadku będzie bezskuteczny?

Czy można zbyć udział w spadku

Spadek przejęło dwóch spadkobierców. Jeden z nich chce sprzedać swój udział spadkowy. Czy można zbyć udział w spadku, zanim nastąpi dział spadku?

To jest tylko część artykuł. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podzielić spadek umownie lub sądownie.