Kto może założyć własną firmę i wykonywać w niej badania krwi

Własne laboratorium może założyć diagnosta laboratoryjny. Powinien wyposażyć je w sprzęt do prowadzenia analiz medycznych. Diagnosta powinien zostać wpisany na listę, którą prowadzi Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Rada stwierdza również, że konkretna osoba ma prawo wykonywać zawód diagnosty. Robi to na wniosek zainteresowanego, który powinien złożyć dokument potwierdzający jego uprawnienia do wykonywania zawodu, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, który umożliwia wykonywanie zawodu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kogo należy zatrudnić do wykonywania analiz w laboratorium medycznym

Jakie wymogi musi spełniać lokal przeznaczony do prowadzenia badań

Jaki sprzęt należy zakupić do wyposażenia zakładanej placówki

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć laboratorium.