Czy wójt może wydać decyzję o podziale działki rolnej

Jestem właścicielem działki rolnej i chciałbym dokonać jej podziału. Czy jest on dopuszczalny?

Czy możliwy jest podział nieruchomości bez dostępu do drogi

Złożyłem wniosek o podział działki. Nie jestem pewny, czy zostanie on zaakceptowany, gdyż po dokonaniu podziału jedna z działek nie będzie miała zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Czy taki podział jest możliwy?

Czy można podzielić działkę nieobjętą planem zagospodarowania

Mam kilkuhektarową nieruchomość. Chciałbym dokonać jej podziału, tak by powstało kilka mniejszych działek budowlanych. Gmina nie uchwaliła jednak do tej pory miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy możliwy jest podział działki nieobjętej takim planem?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak podzielić nieruchomość
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi WSZYSTKIE powyższe pytania oraz:
- Projekt podziału
- Sposoby podziału nieruchomości
- Dopuszczalność podziału
- Wniosek inwestora
- Wyjątkowe sytuacje, w których decyzja wójta nie jest wymagana