Lato to okres, na który ze szczególnym utęsknieniem wyczekują majsterkowicze, którzy planują zagospodarować swoje działki, stawiając na nich nowe obiekty służące do rekreacji. Prowadzenie robót budowlanych jest zazwyczaj związane z obowiązkiem uzyskania ostatecznej decyzji na budowę. Od tego rygoru istnieją jednak odstępstwa, o których powinny wiedzieć także osoby amatorsko zajmujące się budowlanką. Przepisy wymieniają wiele konstrukcji, urządzeń oraz różnego rodzaju robót, które można legalnie wykonywać po dokonaniu tylko zgłoszenia budowlanego.

Altany do 25 mkw.

Cała lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, obiekty małej architektury w miejscach publicznych i przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 mkw.

Tak samo jest w przypadku wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 mkw. Do ich legalnego wybudowania wystarczy zgłoszenie, o ile łączna liczba tych obiektów na działce nie będzie przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Podobne zasady obowiązują w przypadku altan i obiektów gospodarczych na działkach, które mają powstać na terenie rodzinnych ogrodach działkowych. Uproszczona procedura budowlana obowiązuje, jeśli powierzchnia zabudowy takiego obiektu będzie wynosiła do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokość nie przekroczy 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich. Na zgłoszenie można budować także indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy altanę na działce można wybudować bez pozwolenia.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy mogę postawić budynek na granicy działki
- Jakie sankcje grożą właścicielowi za wcześniejsze rozpoczęcie robót
- Czy przyczepa kempingowa może być budynkiem
- Co może zostać wzniesione bez pozwolenia na budowę