Na gruncie polskiego prawa spadkowego obowiązuje zasada, że umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Jedyny wyjątek od niej dotyczy umowy zawartej w formie aktu notarialnego między spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą w sprawie zrzeczenia się dziedziczenia po nim. Takiej umowy nie może jednak z przyszłym spadkodawcą zawrzeć spadkobierca powołany przez niego do dziedziczenia w testamencie.

Strony mogą uchylić umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia

Ojciec namówił mnie do zrzeczenia się prawa do dziedziczenia po nim. Teraz ożenił się ponownie i dziedziczyć będzie po nim moja macocha. Czy w tej sytuacji mogę uchylić się od skutków zawartej umowy?

Testament nie przywróci wszystkich uprawnień spadkobiercy ustawowemu

Czytelnik zawarł umowę, w której zrzekł się dziedziczenia. Czy uchylenie skutków takiej umowy może nastąpić przez sporządzenie testamentu na jego rzecz?

Umowa zawarta u notariusza wykluczy obowiązek wypłaty zachowku

Cały majątek czytelniczka chce zapisać córce. Mimo że syn obiecał, że nie będzie występował o zachowek, to jednak czytelniczka chciałaby jeszcze dodatkowo zabezpieczyć interesy córki. W jaki sposób może to zrobić?

O co nie można umówić się w sprawie odziedziczonego spadku

Spadkobierca chce zawrzeć umowę o podział spadku, który odziedziczy po osobie jeszcze żyjącej. Czy jest to możliwe?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zrzec się dziedziczenia i uniknąć płacenia długów
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania