Zgodnie z nowym przepisem uchwalonej ustawy refundacyjnej, który ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku, zabronione będzie stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do produktów refundowanych i kierowanych do pacjentów, przedsiębiorców i tzw. osób uprawnionych. W wyrażeniu „osoba uprawniona” tkwi jedna z podstawowych wątpliwości związanych z interpretacją tego przepisu. W ustawie jest ono zdefiniowane w sposób obejmujący swym zakresem także lekarzy. Jest to o tyle istotne, że jako zabronione korzyści przepis wymienia m.in. prezenty, upominki i wycieczki. Jednocześnie jednak prawo farmaceutyczne wprost dozwala m.in. na sponsorowanie udziału lekarzy w kongresach naukowych, jak i przekazywanie przedmiotów związanych z praktyką medyczną o wartości do 100 zł. Przy takim brzmieniu przepisu nie można wykluczyć, że legalne w świetle jednej ustawy działania zostaną uznane za niezgodne z nowym prawem. Tak być jednak nie powinno, bo prawo farmaceutyczne stanowi implementację unijnej dyrektywy, a ustawa refundacyjna – w tym zakresie – jest tylko naszą krajową regulacją. Problem z nowym przepisem może mieć wiele aptek oferujących różnego rodzaju programy lojalnościowe. Ta praktyka również została wprost uznana za niedozwoloną. Jednocześnie, po ostatnich zmianach w ustawie, to wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni (a nie minister zdrowia) mają sprawować nadzór nad przestrzeganiem nowych przepisów. Mogą wymierzyć karę do 5 proc. wartości netto obrotu produktem refundowanym sprzedanym wbrew ograniczeniom. Jeżeli zachęta oferowana byłaby przez podmiot nieprowadzący obrotu, wtedy kara może sięgnąć stukrotności wartości danej zachęty.