1 W jaki sposób UOKiK ustala karę za praktyki ograniczające konkurencję

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że w przypadku stosowania praktyk naruszających konkurencję prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Tak więc przepisy prawa mówią jedynie o górnej wysokości kary. Milczy natomiast, jeżeli chodzi o przesłanki ustalania jej wysokości. Z tego właśnie powodu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował wytyczne w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za takie praktyki. Dokument ten zawiera model, według którego urząd oblicza kary w postępowaniach antymonopolowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obliczyć karę za niedozwolone porozumienie
W pełnej wersji artykułu:
- Czy wszystkie rodzaje naruszeń są traktowane tak samo
- Kiedy przedsiębiorca może liczyć na łagodniejsze traktowanie
- Co spowoduje, że przedsiębiorca otrzyma maksymalną karę