1 Złóż wniosek w sądzie cywilnym o konieczności sporządzenia opinii

Do udziału w sprawie sąd może powołać nawet kilku biegłych. Robi to z urzędu albo na wniosek strony wówczas, gdy dowód nie może zostać zastąpiony inną czynnością dowodową, na przykład przesłuchaniem świadka. Strona może domagać się powołania biegłego już w pozwie lub w odpowiedzi na pozew, albo złożyć taki wniosek w piśmie procesowym już w trakcie toczącej się sprawy. Zawsze musi wówczas wskazać, na jaką okoliczność powinien on sporządzić opinię oraz uzasadnić, dlaczego jest ona konieczna. O dopuszczeniu dowodu z biegłych sąd postanawia, gdy do właściwego rozpoznania sprawy wymagane są wiadomości fachowe z różnych dziedzin nauki, sztuki i techniki, rzemiosła i obrotu gospodarczego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej  wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak wybrać specjalistę

Jak zapłacić zaliczkę i wynagrodzenie za sporządzoną ekspertyzę

Jak złożyć wniosek o ustanowienie innego eksperta

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można powołać biegłego przed sądem.