1 Jak udzielić pełnomocnictwa, aby wywołało skutki prawne

Przed udzieleniem pełnomocnictwa mocodawca powinien podjąć decyzję, do jakich czynności chce w nim upoważnić. Może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, do czynności zwykłego zarządu albo do czynności przekraczających ten zakres. Wtedy powinien w sposób szczegółowy określić rodzaj tych czynności. W niektórych przypadkach trzeba nawet udzielić pełnomocnictwa do wykonania poszczególnych czynności prawnych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustanowić pełnomocnika do zawierania umów
W pełnej wersji artykułu:
- Przed jakimi organami możemy być reprezentowani prze pełnomocnika
- Czy umocowanie na piśmie jest wystarczające
- W jaki sposób mocodawca dokonuje skutecznego odwołania