1 Czy strona może wybrać dowolnie, jaką skargę wniesie od orzeczenia

Aby zmienić prawomocny wyrok, trzeba skorzystać z nadzwyczajnych środków zaskarżenia go: skargi kasacyjnej albo skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem. Przy wnoszeniu obu tych skarg występuje wiele ograniczeń. Na przykład skargi kasacyjnej nie można wnieść od prawomocnego orzeczenia sądu pierwszej instancji oraz od postanowienia o kosztach procesu. Istotna jest też wartość przedmiotu zaskarżenia. Skarga jest niedopuszczalna wówczas gdy: w sprawach o prawa majątkowe wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł, a w sprawach gospodarczych jest niższa niż 75 tys. zł. Nie wnosi się jej również w sprawach o rozwód, separację, alimenty, czynsz najmu lub dzierżawy, a także o naruszenie posiadania oraz w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak strona może podważyć wyrok po uprawomocnieniu

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy trzeba korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego
- Czy wnosząc skargę, trzeba udowodnić, że powstałą szkoda
- Kiedy trzeba określić naruszenie prawa materialnego lub procedury