Artykuł 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącza odpowiedzialność za dane przechowywane w zasobach systemu teleinformatycznego w przypadku, gdy administrator strony nie wie o bezprawnym ich charakterze. Jednak gdyby otrzymał on urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, powinien niezwłocznie uniemożliwić dostęp do nich, np. przez usunięcie kontrowersyjnych treści. Na podstawie tej samej regulacji administratorzy serwisów społecznościowych, portali umożliwiających dokonywanie wpisów przez internautów, a nawet prasy internetowej mogą zwolnić się z odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników internetu. Dotyczy to sytuacji, w których administrator udostępnia miejsce na serwerze użytkownikom internetu, nie ingerując jednocześnie w zamieszczane przez nich treści. Administrator nie musi monitorować treści zamieszczanych przez użytkowników podległemu jego kontroli serwisu pod kątem ich zgodności z prawem. Z odpowiedzialności nie jest zwolniony administrator, który na bieżąco moderuje wypowiedzi użytkowników, np. prowadzi dyskusję online i ma możliwość usuwania wpisów, które naruszają zasady korzystania z portalu, podane do wiadomości użytkownikom. W takich przypadkach odpowiedzialność za wpisy naruszające prawo ponosi w pierwszej kolejności ich autor.