Tworzenie i organizacja targowisk jest zadaniem własnym gminy. Ona też decyduje o wysokości opłat targowych, które mogą być różnicowane ze względu na miejsce sprzedaży lub rodzaj oferowanych towarów. W gestii rady gminy jest również ustalanie zasad korzystania z jej targowisk w formie regulaminów oraz ustalenia opłat za korzystanie ze znajdujących się tam urządzeń.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Lokalizacji targowiska

Kto podlega opłacie

Różnicowania stawek opłaty targowej

Niedozwolonych praktyk

Zatrudnienia inkasentów

Regulaminu targowiska

Kar administracyjnych

Handlu w budynkach

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Zasady handlu na targowiskach ustala organ stanowiący gminy.