1 Zażądaj sporządzenia przez sąd uzasadnienia wydanego wyroku

Uzasadnienie wyroku nie jest konieczne do wniesienia apelacji. Jego uzyskanie jest jednak bardzo pomocne przy przygotowaniu właściwie sporządzonego odwołania. Przygotowując apelację, można bowiem odnieść się do argumentów przyjętych przez sąd oraz wyciągniętych przez niego wniosków. Uzasadnienie wyroku zawiera bowiem wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a więc ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione. Wskazane w nim będą także dowody, na których oparł się skład orzekający, oraz przyczyny, dla których pozostałym odmówił wiarygodności. Wyjaśnieniu podlega także podstawa prawna wyroku wraz z przytoczeniem przepisów prawa. Zgodnie z obecnymi przepisami uzasadnienie sporządza się na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku bądź jej doręczenia. W razie spóźnienia sąd odrzuci żądanie na posiedzeniu niejawnym. Uzasadnienie wyroku powinno zostać sporządzone w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sporządzić apelację.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Upewnij się, że w treści apelacji zawarte są wszystkie elementy
3 Złóż odwołanie do właściwego sądu w ciągu dwóch tygodni
4 Uzupełnij braki apelacji, które zostały wskazane przez sąd