Do naprawienia szkody zobowiązana jest osoba, która ją wyrządziła, ale za zachowanie małoletnich dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie, którzy są ich przedstawicielami ustawowymi. Dlatego muszą zapłacić odszkodowanie za wybite przez dziecko szyby, uszkodzone meble w domu wczasowym, zniszczony na stoku sprzęt sportowy innego turysty, a gdy dziecko spowoduje wypadek, to nawet za leczenie zdrowia innego narciarza.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Małoletnich do 13. roku życia

Szkód wyrządzonych przez dzieci po ukończeniu 13 lat

Kiedy nie ma odpowiedzialności

Konieczności udowodnienia szkody

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rodzic odpowiada za szkody wyrządzone w ferie przez dzieci.