Policja może zadecydować o skierowaniu pojazdu na parking depozytowy w kilku sytuacjach. Podstawą do usunięcia auta na parking depozytowy na koszt właściciela jest sytuacji, gdy pozostawione auto utrudniało ruch. Tak samo jest w sytuacji, gdy zaparkowany pojazd zagraża bezpieczeństwu. Często takie miejsca są oznakowane np. znakiem zakazującym postoju (B-35) z umieszczoną pod spodu tabliczką, że pozostawiony pojazd zostanie odholowany (T-24). W podobnych sytuacjach pojazd może usunąć także straż miejska.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

Podstaw usunięcia auta

Porzuconego auta

Konieczności odebrania samochodu

Przepadku pojazdu

Blokady na koło

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nowe zasady odholowywania pojazdów na parkingi depozytowe.