1 Czy trzeba podpisywać osobną umowę, aby zastrzec pierwokup

Źródłem umownego prawa pierwokupu jest albo osobna umowa, albo jak się najczęściej zdarza dodatkowa klauzula zamieszczona w umowie, np. sprzedaży, zamiany czy też dzierżawy. Jeżeli strony zastrzegają prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości, może ono zostać ujawnione w księdze wieczystej. Ponadto można zastrzec pierwokup ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Pierwokup wpisany do księgi wieczystej jest skuteczny wobec każdego właściciela nieruchomości. Dlatego warto wpisać jego treść do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zastrzec i wykonać prawo pierwokupu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:
2 Czy przed dokonaniem sprzedaży należy zawrzeć umowę warunkową
3 Czy uprawniony do pierwokupu musi złożyć oświadczenie
4 Czy sprzedaż bezwarunkowa powoduje nieważność umow