1 W jakim zakresie rzecznicy będą mogli się reklamować

Wchodząca w życie 26 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych przewiduje, że przedstawiciele tego zawodu będą mieli możliwość reklamowania swojej działalności za pośrednictwem wszystkich środków masowego przekazuprasy, radia czy telewizji. Ograniczeniem w prowadzeniu reklamy usług patentowych będzie (de facto tak jak w przypadku każdej reklamy) zakaz stosowania nieuczciwej konkurencji i przepisów o niezamówionych informacjach handlowych. Oznacza to, że rzecznicy będą mogli mieć możliwość stosowania reklamy porównawczej i wytykania wysokich cen rynkowym konkurentom. Szczegółowe zasady prowadzenia reklamy mające na uwadze specyfikę wykonywania zawodu i konieczność zachowania niezależności oraz tajemnicy zawodowej ma określić Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

- Jak zmieni się szkolenie przyszłych rzeczników patentowych

- Kiedy rzecznik patentowy będzie musiał brać udział w szkoleniach

- Jakie sprawy będą mogli prowadzić rzecznicy patentowi

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmieni się zawód rzecznika patentowego.