W użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym oddawane są grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Użytkownik może z nich korzystać z wyłączeniem innych osób. W zamian za to co roku do 31 marca uiszcza na rzecz właściciela opłatę.

Stawka opłaty rocznej, która pobierana jest za cały czas trwania użytkowania wieczystego, może być aktualizowana tylko raz w roku. W praktyce aktualizacja polega na podwyższeniu jej wysokości. Przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.) określają procedurę, jaka musi zostać zachowana przy wypowiadaniu konkretnemu użytkownikowi wysokości dotychczasowej opłaty oraz przedstawieniu mu oferty przyjęcia jej w nowej wysokości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zróżnicowaniu opłaty

Złożenia wniosku do kolegium

Postępowania przed kolegium

Odwołania i sprzeciwu

Braków wypowiedzenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zapłacić gminie mniejszą opłatę za użytkowanie wieczyste.