Czy spadkobierca dostanie zachowek

Mój brat nie ma dzieci i cały swój majątek chce pozostawić żonie. Sporządził już testament, w którym wszystko jej zapisał. W dodatku jest to testament napisany własnoręcznie, a nie przez notariusza. Czy po śmierci brata jego rodzeństwo może wystąpić o zachowek?

Czy z zachowku można zrezygnować

Ojciec podarował synowi mieszkanie i dużą sumę pieniędzy, natomiast córce chce zapisać w spadku dom, w którym razem z nią mieszka. Obawia się, że po jego śmierci syn wystąpi do córki z roszczeniem o zachowek. Żąda, aby jeszcze przed jego śmiercią syn zrzekł się prawa do zachowku. Czy spadkobierca może sam zrzec się spadku za życia spadkodawcy, zawierając z nim umowę w formie aktu notarialnego?

Czy zachowek jest długiem spadkowym

Mam prawo do zachowku. Spadkobiercy testamentowi nie chcą go jednak dobrowolnie wypłacić, tłumacząc, że odziedziczyli starą kamienicę, wymagającą remontu i zamieszkaną przez lokatorów kwaterunkowych, płacących niewielkie czynsze. Twierdzą, że mogą na mnie przepisać część kamienicy i chcą na poczet zachowku zaliczyć koszty mojego wykształcenia. W jaki sposób mogę ustalić wysokość należnej mi kwoty? Czy mogę wystąpić z roszczeniem do sądu?

Czy testament można unieważnić

Zostałam przez ojca wydziedziczona w testamencie i pozbawiona zachowku. Ojciec napisał w nim tylko ogólnie, że uporczywie nie dopełniałam obowiązków rodzinnych. Do sporządzenia takiego testamentu namówiła go moja siostra, której wszystko zapisał. Ojciec był już wówczas bardzo chory i podejrzewam, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co pisze. Czy mogę wystąpić o unieważnienie testamentu?

Czy można odwołać umowę o zrzeczenie się

Przed kilkoma laty ojciec namówił mnie do zrzeczenia się prawa do zachowku po nim. Cały spadek miał odziedziczyć mój drugi brat. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia została sporządzona przez notariusza. W ubiegłym roku ojciec ożenił się ponownie i teraz spadek po nim dostanie nie tylko mój brat, ale również macocha. Dlatego chcę wycofać się z umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Czy zrzeczenie się dziedziczenia może zostać uchylone?

Czy zachowku nie dostaną również dzieci

Teściowa namawia mojego męża, aby jeszcze za jej życia zrzekł się prawa do zachowku po niej, ponieważ cały spadek bez żadnych obciążeń roszczeniami z tytułu zachowku chce zapisać córce. Czy zawierając taką umowę, mąż pozbawi prawa do spadku po babci również swoje dzieci?

Czy wydziedziczenie jest skuteczne

Spadkodawca postanowił wydziedziczyć córkę i pozbawić ją prawa do zachowku, ponieważ wyszła za mąż wbrew jego woli. Czy wydziedziczenie z takiego powodu będzie skuteczne i pozbawi ją prawa do zachowku?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu: Jak skutecznie ograniczyć prawo spadkobiercy do zachowku.