Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Powołani spadkobiercy nie muszą jednak przyjmować pozostawionego dla nich spadku. W ciągu sześciu miesięcy od uzyskania informacji o swoim powołaniu do spadku, mogą bowiem złożyć określone oświadczenie w tej kwestii. Spadkobierca może zatem przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) bądź też z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Istnieje także możliwość odrzucenia pozostawionego majątku. W niektórych sytuacjach ta ostatnia opcja może się okazać najkorzystniejsza, zwłaszcza jeżeli przyjęcie spadku wiąże się z pozostawionymi przez zmarłego długami. Zakres odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę zależy bowiem od rodzaju złożonego oświadczenia. Warto zatem zdawać sobie sprawę, jakie są konsekwencje każdego z przedstawionych rozwiązań.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Oświadczenia rodziny

Odpowiedzialności za długi

Przyjęcia spadku

Odrzucenia majątku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są prawne skutki przyjęcia lub odrzucenia spadku.