Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z przepisami prawa spadkowego spadek otwiera się w momencie śmierci spadkodawcy. Spadkobierca testamentowy i ustawowy może przyjąć lub odrzucić spadek. Musi w tym celu złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem albo przed notariuszem. Na złożenie takiego oświadczenia ma 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Jeśli od śmierci spadkodawcy minęło już 6 miesięcy, złożenie oświadczenia nie jest wymagane. Samo oświadczenie nie oznacza, że spadkobierca nabył spadek. Konieczne jest jeszcze stwierdzenie nabycia spadku, które może nastąpić albo w sądzie, gdzie wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo przez poświadczenie dziedziczenia, które odbywa się u notariusza. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma takie same skutki jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Potwierdzenia nabycia spadku

Sądowego stwierdzenia

Poświadczenia dziedziczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak stwierdzić nabycie spadku i poświadczyć dziedziczenie.