Dopóki sąd nie rozstrzygnie o nieważności małżeństwa, związek w świetle prawa jest ważny nawet mimo istnienia przeszkód. Małżeństwo można unieważnić tylko z powodów wymienionych wprost w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to katalog zamknięty, wyczerpujący. Co oznacza, że chcąc unieważnić małżeństwo, nie można powoływać się na wady oświadczeń woli wymienione w kodeksie cywilnym. Te przepisy nie mają zastosowania. Na przykład nie ma szansy na unieważnienie małżeństwa mąż, który twierdzi, że zdecydował się na ślub, bo działał po pod wpływem błędu co do ojcostwa dziecka przyszłej żony. Był przekonany, że będzie to jego dziecko, a potem okazało się, że ojcem jest ktoś inny. W takiej sytuacji przepisy nie dają podstawy do unieważnienia związku.

Przeszkodą uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa jest choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński. Małżeństwo można także unieważnić, gdy ślub biorą osoby zbyt młode lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Podstawą do unieważnienia związku jest też bigamia. Można też unieważnić małżeństwo zawarte mimo pokrewieństwa w linii prostej, małżeństwo rodzeństwa i powinowatych w linii prostej oraz związek przysposabiającego i przysposobionego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ubezwłasnowolnienia

Młodego wieku

Bigami i pokrewieństwa

Wady oświadczeń

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy sąd unieważni związek małżeński.