1 W jakich przypadkach można wnieść reklamację

Jeśli przesyłka rejestrowana lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia, albo kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym nie zostały doręczone w ciągu 14 dni roboczych, wówczas już 15. dnia można wnieść reklamację. Reklamacja nie może być wniesiona później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania. Ponadto istnieje możliwość reklamacji przesyłki rejestrowanej, która została uszkodzona lub w której adresat stwierdził ubytek zawartości bezpośrednio przy jej przyjęciu. Jeśli nastąpiło stwierdzenie ubytków lub uszkodzeń niewidocznych bezpośrednio przy jej przyjęciu, termin na wniesienie reklamacji wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie zgłoszona po upływie powyższych terminów, operator pozostawi ją bez rozpoznania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak należy reklamować usługi pocztowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy reklamację można złożyć również drogą elektroniczną
- Co powinna zawierać reklamacja, żeby została uznana
- W jakim terminie operator ma obowiązek rozpoznać reklamację