1 Sprawdź, czy są przesłanki do zwolnienia od kosztów sądowych

Musisz pamiętać, że skorzystanie z omawianej dogodności zależy od tego, jaki jest twój stan majątkowy. Nie możesz się ubiegać o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli masz na nie wystarczające środki. Pamiętaj, że sąd w każdej chwili może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej poweźmie wątpliwości co do istotnego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zwolnić się od kosztów sądowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Napisz wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
3 Skompletuj dokumenty, które potwierdzą twoją sytuację majątkową
4 Złóż wszystkie wypełnione pisma do właściwego sądu