Monitoring jest nie tylko narzędziem pomocnym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami czy przestępstwami popełnianymi na ulicach miast. Instalowanie kamer w miastach pozwala na monitorowanie określonej przestrzeni, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i szybką interwencję w przypadkach ich występowania, a także rejestrowanie zdarzeń. Pozwala także ocenić sytuację na drogach, skrzyżowaniach i ułatwia kierowanie ruchem. Pełni też funkcję prewencyjną, odstraszając od naruszania porządku publicznego w miejscach objętych zasięgiem kamer. W zależności od miast liczba przestępstw i wykroczeń popełnianych w nadzorowanych punktach jest od 25 do 75 proc. mniejsza. Jak jednak podkreślają eksperci, warunkiem koniecznym dla zaistnienia tych zmian jest jednak skoordynowanie monitoringu z działaniem służb mundurowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.