Wyjaśnia ekspert Ewa Bednarek, radca prawny z Pactum Kancelarii Prawnej E. Bednarek

Z przedstawionych przez czytelnika informacji wynika, że upłynął już rok od czasu, kiedy darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Wskazuje na to data jego śmierci. Tymczasem w przepisach wyraźnie jest powiedziane, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Zachowanie spadkobierców obdarowanego ma drugorzędne znaczenie, ponieważ oświadczenie o odwołaniu darowizny powinno być złożone obdarowanemu, a nie jego spadkobiercom. Z powodu jego śmierci jest to niemożliwe. Gdyby odwołanie darowizny miało miejsce przed śmiercią obdarowanego, to obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny wszedłby do spadku po nim.

NASZA REKOMENDACJA

Jest już za późno na odwołanie darowizny. Bez znaczenia jest to, że przed śmiercią obdarowany bratanek okazał niewdzięczność, a jego spadkobiercy postępują podobnie.

Podstawa prawna

• Art. 898 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).