Ustanowienie wykonawcy testamentu jest jednym z postanowień testamentowych. Z tego wynika, że może zostać dokonane jedynie w testamencie (nie jest dopuszczalne powołanie wykonawcy testamentu w drodze innej czynności prawnej). Forma testamentu jest przy tym bez znaczenia. Co istotne, nieważność testamentu z jakiegokolwiek powodu pociąga za sobą również nieważność ustanowienia wykonawcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej