Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Poza tym zgoda nie jest wymagana od osoby, która stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

W przypadku zdjęcia grupy osób należących do tej samej szkolnej klasy nie zachodzą wyjątkowe okoliczności zwalniające z obowiązku uzyskania zezwolenia. Nawet jeśli uczniowie takiej klasy stali się osobami powszechnie znanymi, to ich zdjęcie z czasów liceum na pewno nie wiąże się z wykonywaniem przez nie funkcji publicznych. W takich przypadkach nie można też mówić o tym, że znajdujące się na nim osoby stanowią szczegół całości związanej ze zgromadzeniem, krajobrazem czy też imprezą publiczną.

W związku z tym można stwierdzić, że przed zamieszczeniem zdjęć klasy w sieci należy uzyskać zezwolenie od każdej z przedstawionych na nim osób. W przeciwnym razie mogą pojawić się kłopoty związane z naruszeniem dóbr osobistych osób przedstawionych na zdjęciu.