Umowa na piśmie

Umowę sprzedaży auta zawiera na piśmie dotychczasowy właściciel z nabywcą i zobowiązuje się w niej przenieść na kupującego własność pojazdu. Natomiast kupujący zobowiązuje się w umowie odebrać pojazd i zapłacić sprzedawcy cenę również wskazaną w umowie.

W umowie należy dokładnie określić sprzedawany samochód, podając jego markę, numer silnika i numer podwozia, a także rok produkcji, a także wskazać sposób wydania go i odebrania. Miejsce wydania zakupu strony określają w sposób dowolny, ustalony przez siebie. Na przykład sprzedany samochód może zostać odebrany z parkingu.

Wyposażenie samochodu może zostać wliczone w jego cenę. Strony mogą też przyjąć inne rozwiązanie: dodatkowo wycenić wyposażenie albo dotychczasowy właściciel może zgodzić się na wypożyczenie go nowemu.

Sprzedawca ma też obowiązek udzielić nowemu właścicielowi potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących sprzedawanego pojazdu oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które go dotyczą. Jeśli jest to potrzebne do właściwego korzystania z rzeczy sprzedawanej, to wówczas sprzedawca powinien dołączyć odpowiednią instrukcję.n

PRZYKŁAD: KTO ZAPŁACI ZA RADIO W SAMOCHODZIE

Właściciel sprzedaje samochód wyposażony dodatkowo w ponadstandardowe radio i odtwarzacz do płyt kompaktowych, które zamontował dodatkowo w tym samochodzie w miejsce tych elementów, które były tam zamontowane w momencie nabywania pojazdu u dilera. Domaga się zapłaty z tego tytułu dodatkowej kwoty. Nabywca może negocjować wysokość tej kwoty, albo umówić się ze sprzedającym, że zostanie wymontowane ponadstandardowe wyposażenie, a w jego miejsce przywrócone to, w które samochód został wyposażony w fabryce.

DOKUMENTACJA

Aby potwierdzić swoje prawa do sprzedawanego pojazdu, dotychczasowy właściciel powinien okazać:

• umowę kupna pojazdu od osoby fizycznej, w salonie dealera lub w komisie pojazdów używanych,

• umowę darowizny (gdy samochód został mu podarowany),

• dowód, że wygrał samochód na loterii, w grach liczbowych lub w konkursie i w ten sposób został jego właścicielem,

• dowód na to, że odziedziczył samochód po poprzednim właścicielu, bo był np. jego jedynym spadkobiercą, albo otrzymał go w ramach działu spadku.

Podstawa prawna

• Art. 535-582 ustawy - Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).