Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie potwierdził zasadę, że naruszenie dóbr osobistych może dotyczyć nie tylko tej osoby, której to naruszenie bezpośrednio dotyka, ale także jego bliskich. Sąd potwierdził, że trwałość więzów rodzinnych, a w szczególności więzy uczuciowe wiążące córkę z ojcem, jest dobrem osobistym, które zasługuje na szczególną ochronę prawną. Sąd uznał, że fragmenty publikacji Pawła Zyzaka o Lechu Wałęsie mogą stanowić zagrożenie dla trwałości i harmonii uczuciowej córki z ojcem.

Wydawca książki Pawła Zyzaka „Lech Wałęsa Idea i Historia Biografia polityczna legendarnego przywódcy Solidarności do 1988 roku” naruszył dobra Anny Domińskiej poprzez wpisy w kalendarium książki o zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa. Spółka Arcana musi w ciągu miesiąca przeprosić córkę Lecha Wałęsy. Ponadto sąd nakazał usunięcie wpisów w kalendarium dotyczących współpracy byłego prezydenta z SB w przyszłych wydaniach książki oraz wpłacić 5 tys. zł na rzecz Fundacji Sprawni Inaczej w Gdańsku.

Zdaniem sądu, wpisane w kalendarium daty zarejestrowania Lecha Wałęsy i wyrejestrowania z rejestru czynnych agentów SB zostały uznane za nieprawdziwe, gdyż wyrok sądu lustracyjnego oczyścił Lecha Wałęsę z tych zarzutów.