Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni. Siedmioosobowy skład NSA uznał, że sam fakt skazania za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu uzasadnia cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni. Policja nie musi dodatkowo wykazywać, że przestępstwo realnie wskazuje na możliwość użycia broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

– Ustawodawca automatycznie uznał, że istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo, że osoby skazane mogą użyć broni w celu sprzecznym z porządkiem prawnym – wyjaśniał Włodzimierz Ryms, prezes Izby Ogólno-Administracyjnej NSA.

Rzecznik zdecydował się na skierowanie wniosku z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. We wniosku wskazano na dwa odmienne stanowiska. Niektóre składy orzekające uznawały, że nie każde popełnienie przestępstwa automatycznie uzasadnia cofnięcie pozwolenia na broń. Policja może odebrać broń tylko w przypadku popełnienia takiego przestępstwa, które jednocześnie realnie wskazuje, że jego sprawca może jej użyć w sposób sprzeczny z interesem porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Sądy stosują też mniej liberalną interpretację przepisów i uznają, że każde popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu lub życiu pozwala na cofnięcie pozwolenia na broń.

Sygn. akt II OPS 4/09