Takie chwyty przedłużające sprawę jak brak dokumentów czy niestawiennictwo świadków nie powinny służyć zbędnemu wydłużaniu postępowania. Drugim elementem jest wzmocnienie infrastrukturalne sądów. Sędzia powinien skoncentrować się na rozstrzyganiu spraw, a nie na kwestiach administracyjnych. Trzecim elementem jest swoiste odwrócenie piramidy. Zawód sędziego powinien być ukoronowaniem kariery prawniczej. Bez zdobycia doświadczenia, określonego dorobku prawniczego i odpowiedniego wieku nie jest możliwe zdobycie niezbędnego dla wykonywania zawodu sędziego doświadczenia.

Ireneusz Jabłoński

ekspert Centrum im. Adama Smitha, rada „DGP”