Że rewolucja, którą przygotował resort sprawiedliwości, wprowadzi tylko jeszcze większy chaos w umysłach przedsiębiorców. W ciągu ostatnich pięciu lat nasza procedura cywilna zmieniała się 55 razy. Również w wypowiedziach autorów tej rewolucji nie dostrzegam determinacji w walce o skrócenie czasu trwania sporów. Szybkość udzielania ochrony prawnej ważna jest w każdym postępowaniu. Takie motto przyświecało pomysłodawcom nowelizacji. Nie jest to motto, pod którym podpisaliby się nasi przedsiębiorcy. Oni wiedzą najlepiej, że słabość sądów gospodarczych dodaje odwagi tym, którzy łamią prawo i którzy z zaradności uczynili źródło swojej procesowej przewagi.