Jej ochrona wymaga nie tylko biegłej znajomości prawa, języków obcych, ale i wiedzy technicznej. Nie ma więc powodów, by specjaliści od znaków towarowych i wynalazków nie mogli stawać w todze obok radcy czy adwokata. Prawo do wspólnych kancelarii patentowych razem z przedstawicielami innych zawodów prawniczych powinno być tylko początkiem reformy zawodu rzecznika patentowego. Następnym krokiem powinno być zagwarantowanie im możliwości występowania w sprawach związanych z prawem autorskim.