W tym roku z drugiego na trzecie miejsce spadł Uniwersytet Jagielloński, a jego miejsce na podium zajął dynamicznie rozwijający się Uniwersytet Wrocławski. Sporo awansował też Uniwersytet z Poznania. Ranking GP premiuje bowiem te wydziały, które cechują się dużą żywotnością - organizują konferencje naukowe, są nagradzane, ich pracownicy piszą publikacje, wyjeżdżają za granicę i zdobywają kolejne stanowiska czy tytuły naukowe. Bierzemy też pod uwagę komfort studiowania, wymogi, jakie stawia się studentom i ich przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika. Ranking udowadnia też, że w kształceniu prawników coraz lepiej radzą sobie uczelnie niepubliczne, a część z nich konkuruje już z publicznymi uniwersytetami. Pozostaje mieć nadzieję, że ta konkurencja będzie mieć coraz lepszy wpływ na poziom absolwentów prawa.