To więcej kosztuje, osłabia siłę dowodów, przedłuża procedury. W USA na skutek wniesionego pozwu zbiorowego przeciwko firmie Merc&Co poszkodowani zawarli z producentem ugodę i uzyskali 4,85 mld dol. odszkodowania. Polscy poszkodowani, którzy chcieli przyłączyć się do powodów w USA, nie zostali jednak do procesu dopuszczeni i odesłano ich, aby dochodzili roszczeń w kraju. Dlatego dobrze się stało, że Komisja Legislacyjna Prawa Cywilnego kończy już prace nad ustawą o pozwie zbiorowym.