Większość odprawiała poszkodowanych z kwitkiem. Dziś nie wiadomo jeszcze, czy orzeczenie Sądu Najwyższego zmieni praktykę tych ostatnich. Jeśli tak się nie stanie, to konieczna będzie interwencja nadzoru. Tak było w przypadku dopłaty VAT do odszkodowań z OC komunikacyjnego. Wciąż w tej sprawie trwa postępowanie w sprawie ewentualnych kar za niedostosowanie się do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Lepiej będzie dla poszkodowanych i prestiżu towarzystw, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Wtedy pozostaną tylko kary.