Do pełnienia urzędu powołano siedmiu sędziów WSA, trzynastu sądów okręgowych i trzydziestu jeden sędziów sądów rejonowych.

Pełna lista nazwisk dostępna jest na stronie KPRP.

PS