Podpisane ustawy to:

1. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

2. Ustawę z dnia 24 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego;

3. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;

4. Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".