Agnieszka Lipska będzie wspomagać rozwój praktyki project finance i acquisition finance w warszawskim biurze kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców w zakresie wszystkich typów transakcji finansowania. Ma szerokie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Była prawnikiem odpowiedzialnym za dwa największe projekty finansowania PPP na polskim rynku oraz inne unikalne transakcje, jak np. finansowanie projektu hybrydowego dla koncernu rafineryjnego.

Agnieszka Lipska

Agnieszka Lipska

źródło: Materiały Prasowe

Przed dołączeniem do kancelarii Dentons przez osiem lat pracowała w kancelarii Allen & Overy, a wcześniej związana była z kancelarią CMS Cameron McKenna. Wyróżniona w dwóch ostatnich edycjach międzynarodowego rankingu Chambers Europe w zakresie bankowości i finansów oraz projektów i infrastruktury, a także w ostatniej edycji IFLR 1000.

Łukasz Błaszczak wspiera Agnieszkę Lipską w pełnym zakresie prowadzonych przez nią projektów. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne przy finansowaniach w formule project finance, acquisition finance czy finansowaniach nabyć nieruchomości.

Łukasz Błaszczak

Łukasz Błaszczak

źródło: Materiały Prasowe

Przed dołączeniem do kancelarii Dentons Łukasz Błaszczak przez trzy lata pracował w kancelarii Allen & Overy.

PS