Firma prawnicza BSWW przeprowadziła badanie prawne spółki oraz sporządziła na tej podstawie raport due diligence, przygotowała dokumentację i część prawną prospektu. Co więcej, współpracowała w imieniu klienta z firmą inwestycyjną w zakresie złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz występowała i reprezentowała klienta w samym postępowaniu w KNF.

Przy projekcie pracowali: adwokat Piotr Wojnar, adwokat Janusz Szeliński, radca prawny Małgorzata Stefaniak.

PS