Na czele ośmioosobowego prezydium stanie adw. Jacek Trela, prezes NRA, wybrany 25 listopada.

Pozostali członkowie to:

  • adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. W kadencji NRA 2010-2013 i 2013-2016 był członkiem NRA i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej. Jest kierownikiem Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
  • adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA. Funkcję tę pełni po raz drugi. Zaangażowany w prace samorządu adwokackiego od lat 90-tych. W latach 2007-2013 był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
  • adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Funkcję tę pełni po raz drugi. Jest adwokatem od 2001 r. W 2010 roku został członkiem NRA. Kierował komisjami ds. Prac Parlamentarnych przy NRA (2007-2010), ds. Komunikacji Społecznej przy NRA oraz ds. Informatyzacji NRA (2010-2013).
  • adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza. W poprzedniej kadencji była członkiem NRA. Pełniła w tym czasie funkcje przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej NRA i przewodniczącej Zespołu Sekretarzy Prawniczych NRA. W latach 2014-2015 koordynowała ogólnopolskie akcje Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich, jest także koordynatorem ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Zapytaj Adwokata”.
  • adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. W poprzedniej kadencji był członkiem NRA i przewodniczącym Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA. W latach 2007-2013 był wicedziekanem ORA w Katowicach. W maju 2016 r. został członkiem ORA w Katowicach, gdzie pełnił funkcję skarbnika.
  • adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. W poprzedniej kadencji był członkiem NRA i przewodniczącym Zespołu Doradców Prezesa NRA. W latach 2007-2013 pełnił funkcję dziekana ORA w Warszawie. Jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz przy Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także mediatorem przy Centrum Mediacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
  • adw. Tomasz Jachowicz, członek NRA. Dotychczas pełnił funkcję skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Wcześniej pełnił funkcje wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w Poznaniu. W poprzedniej kadencji był również członkiem Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Wybrane przez Naczelną Radę Adwokacką prezydium stanowi połączenie doświadczeń pracy w samorządzie adwokackim na różnym szczeblu wraz z ogromną wiedzą. Są to doskonali, wybitni prawnicy, zaangażowani w sprawy adwokatury. Bardzo się cieszę że przyjdzie nam współpracować przez najbliższe cztery lata – skomentował wybór Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, prezes NRA.

PS/źródło: adwokatura.pl