Za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek głosowało 50 senatorów, przeciw było 29. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej większości nie zyskał wniosek opozycji o odrzucenie tej ustawy. Głosowało za nim 29 senatorów, przeciw było 50. Także w tym głosowaniu nikt się nie wstrzymał.

Przygotowana przez PiS ustawa zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa TK i wprowadza jego sześcioletnią kadencję.

Według PiS, nowy akt porządkuje sytuację trybunału, co ma umożliwić jego sprawniejsze działanie. Opozycja twierdzi z kolei, że chodzi głównie o "przejęcie kontroli nad TK przez ludzi Jarosława Kaczyńskiego".

Przyjęta ustawa stanowi m.in., że ZO przedstawia prezydentowi kandydatów "w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat". Dziś ustawa mówi, że obrady zgromadzenie w tej sprawie zwołuje się "między 30 a 15 dniem" przed upływem kadencji prezesa. ZO ma przedstawiać prezydentowi jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu otrzymali co najmniej 5 głosów.

Według nowej ustawy, od dnia powstania wakatu na stanowisku prezesa TK do czasu powołania jego następcy pracami trybunału kieruje sędzia "posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: jako sędzia w TK; jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym; w administracji państwowej szczebla centralnego". Z wyliczeń wynika, że będzie to sędzia Julia Przyłębska, wybrana do TK w grudniu ub.r.

Zgodnie z nowymi przepisami, ZO tworzą sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Oznacza to dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu ub.r. - Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Prezes TK Andrzej Rzepliński - którego kadencja wygasa 19 grudnia - nie dopuszcza ich do orzekania i do udziału w ZO. Powołuje się na wyroki TK z grudnia ub.r., że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r.

Według ustawy, obradom ZO ws. wyboru kandydata na prezesa przewodniczy sędzia najmłodszy stażem.

Przyjęty przez Senat akt prawny to jedna z trzech nowych ustaw autorstwa posłów PiS odnoszących się do TK. W środę Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o statusie sędziów TK i skierował ją do prezydenta. Z kolei w czwartek wieczorem w Sejmie odbyło pierwsze czytanie przepisów wprowadzających obie te ustawy.

(PAP)

mja/ wkt/PS