O tym, że kworum się nie zebrało poinformował jeden z uczestniczących w ZO sędziów.

Obecnie w TK orzeka (licząc z Andrzejem Rzeplińskim) dziewięcioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji i troje wybranych przez obecny Sejm (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski).

Jak poinformował zespół prasowy, sędziowie Pszczółkowski i Przyłębska są na zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia. Nieobecny był również sędzia Jędrzejewski.

Trzech innych sędziów wybranych przez obecny Sejm (Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch) prezes Rzepliński nie dopuszcza do orzekania i do udziału w ZO. Powołuje się na wyroki TK z grudnia ub.r., w których trybunał uznał, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r.- Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka i Andrzeja Jakubeckiego, których dotąd prezydent nie zaprosił do złożenia ślubowania.

Andrzej Rzepliński ZO ws. wyboru kandydatów na prezesa zwołał według zasad wynikających z ustawy o TK z 22 lipca.

PS/źródło: PAP

pru/ wkt/