17 listopada Senat przyjął 11 poprawek do uchwalonej 4 listopada ustawy. Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała izbie przyjęcie ich wszystkich.

Najważniejsze zmiany stanowią, że sędzia TK w stanie spoczynku zachowuje prawo wypowiadania się w sprawach publicznych i nie ma ograniczenia podejmowania zatrudnienia jako pracownik naukowy tylko u jednego pracodawcy.

Zgodnie z inną poprawką, prezydent musiałby zasięgać opinii I prezesa SN, gdyby chciał, na wniosek prokuratora generalnego, wystąpić o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK.

Kolejna przyjęta modyfikacja stanowi, że zyski z akcji i udziałów w spółkach sędzia TK przekazuje na cele publiczne, albo - co jest istotą poprawki - na specjalne konto, z którego będzie mógł czerpać środki po końcu kadencji.

Ustawa wprowadza też jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK. Będą musieli też składać oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka. Niezłożenie oświadczeń oznaczałoby zrzeczenie się funkcji sędziego. Za podanie w nich nieprawdy groziłoby do 5 lat więzienia.

Nowe przepisy stanowią też, że "stosunek służbowy sędziego trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania."

PS/źródło: PAP