Komisja zarekomendowała izbie przyjęcie wszystkich 11 poprawek. We wtorek nad sprawozdaniem komisji ma debatować cały Sejm.

17 listopada Senat przyjął 11 poprawek do uchwalonej 4 listopada ustawy o statusie sędziów TK.

Najważniejsze zmiany stanowią, że sędzia TK w stanie spoczynku zachowuje prawo wypowiadania się w sprawach publicznych i ni ma ograniczenia podejmowania zatrudnienia jako pracownik naukowy tylko u jednego pracodawcy.

Zgodnie z inną poprawką, prezydent musiałby zasięgać opinii I prezesa SN, gdyby chciał, na wniosek prokuratora generalnego, wystąpić o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK.

Kolejna przyjęta modyfikacja stanowi, że zyski z akcji i udziałów w spółkach sędzia TK przekazuje na cele publiczne, albo - co jest istotą poprawki - na specjalne konto, z którego będzie mógł czerpać środki po końcu kadencji.

(PAP)

sta/ akw/ gma/PS